WPROWADZENIE

Poniższe wprowadzenie zawiera garść podstawowych informacji na temat gry. Ułatwi Ci rozpoczęcie. Natomiast pozostałe rzeczy musisz odkryć sam. Mamy nadzieję że dostarczy Ci to wiele zabawy.

Kolony jest to gra ekonomiczno-strategiczna, której akcja dzieje się w przyszłości. Każda kolonia ma do dyspozycji na początku 24 tury, potem z każdym przeliczeniem jest dodawane kolejne 12 tur. Kolonia maksymalnie może posiadać 36 tur, nie wykorzystane przepadają. Przeliczenie rozpoczyna się o godzinie 23:59, a kończy o godzinie 00:09 następnego dnia. Na ten czas konta graczy zostają zablokowane i odbywa się kalkulacja punktów kolonii, ataków, paktów. Zostają dodane także tury.

Na początku gry proponuję najpierw w pierwszej kolejności zbadać giełdę, która znajduje się w badania → nowe technologie → giełda międzyplanetarna. Umożliwi nam ona handlowanie z innymi koloniami. Towary wystawiane na giełdę są widoczne dla innych kolonii w losowym czasie w zakresie od 1 do 3 godzin. Jeśli Twoje oferty są aktywne będą one miały kolor biały, w innym przypadku czerwony. Na początku zalecam budowanie głównie lądowisk, które umożliwią nam przylot większych statków(vargów), a co za tym idzie przywiozą nam większe ilości produktów na handel. W miarę zapotrzebowania powinno się budować też inne budynki, takie jak mieszkania, magazyny, hangary czy też laboratoria. Należy też w miarę możliwości produkować, aby mieć co sprzedawać na statek. A także wysyłać wyprawy podczas których możemy znaleźć surowce do wydobycia. Najefektywniejsze jest wysyłanie wypraw w taki sposób, aby liczba wysyłanych kolonistów była wyraźnie większa od liczby wysyłanych naukowców. Jednym ze sposobów na zapewnienie załodze żywności jest skierowanie kolonistów do upraw, które trwają 5 tur. Podczas wydobycia surowców należy zadbać o to by mieściły się w magazynach oraz nie przeciążały generatorów.

Można też napisać do innych użytkowników na pocztę lub na forum w dziale polityka prośbę o podpisanie paktu, który zależnie od typu dostarczy nam dodatkowo siłę roboczą, punkty nauki lub gotówkę. Propozycję paktu wysłać możesz z zakładki polityka -> pakty. Jeśli chcesz produkować lub budować więcej musisz zwiększyć siłę roboczą, możesz to zrobić poprzez zakup inżynierów oraz robotów bx2. Siłę roboczą możesz rozdzielić na siłę roboczą produkcyjną potrzebną do produkcji lub inwestycyjną, która pozwala nam szybciej budować budynki. Masz także do dyspozycji siłę naukową, zwiększyć ją możesz poprzez naukowców + laboratoria, ją takżę można rozdzielić. Podziałów siły roboczej i punktów nauki możesz dokonać w zakładce załoga.

strona główna